Ontario Challenge

_MG_2099-1

I ove godine, 12.04.2015.g. u nedjelju, ribolovna trgovina „Topfishing“ u suradnji sa Š.R.D. „Piškor“ iz Zagreba organizira najveće varaličarsko natjecanje u ovom dijelu Europe – „Ontario Challenge“.

Natjecanje se održava na najpopularnijem hrvatskom štučjem jezeru „Ontario“ koje sa svojom bogatom populacijom štuka, ne sumnjamo, neće podbaciti sa ulovom (prošle godine ulovljeno je preko 140 štuka!) i kao prethodnih godina bit će neizvjesno do samoga kraja. Vrijedne nagrade osigurane su za prvu desetoricu natjecatelja, a opet će netko, tko će biti najspretniji i najsretniji, odnijeti glavnu nagradu od 1000 eura u gotovini za najveću štuku natjecanja! Ono što još krasi ovo natjecanje, osim bogatog nagradnog fonda, je i odlično druženje i zabava nakon natjecanja, a kao i prošle godine za dobru atmosferu pobrinut će se zagrebački bend „Picksiebner“! Kotizacija za ovo natjecanje iznosi 250 kn po osobi, a u tu cijenu uračunato je piće dobrodošlice, kava, doručak i ručak nakon natjecanja…

_MG_2118-Edit
_MG_2125-Edit

SATNICA

1. Prijava natjecatelja bit će 12.04.2014. do 7:30 sati na Ontariu. Za natjecatelje koji zakasne smatrat će se da su odustali od natjecanja.

2. Odlazak na stazu i priprema takmičara od 8:45 do 9:00h (obala između «Kocke» i «Ontaria»)

3. Natjecanja počinje u 09:00 i traje do 15:00

4. Predaja startnih lista do 15.30

5. 16.30 nadalje proglašenje pobjednika i druženje.

*Moguće pomicanje satnice koje ovise o vremenskim neprilikama*

SUĐENJE

1. Natjecanje će nadgledati potreban broj sudaca i glavni sudac.

2. Sudačka ekipa vrši mjerenje ulova i kontrolira poštivanje propozicija.

3. Tijekom natjecanja suci su ovlašteni i za nadzor gledateljstva koje ne smije ometati natjecatelje.

4. Suci su dužni na licu mjesta razmotriti moguće primjedbe natjecatelja vezane uz regularnost natjecanja, te ih evidentirati u zapisnik. Primjedbe se podnose najbližem sucu odmah po uočavanju razloga iz kojeg se podnose, odnosno u slučaju da to nije moguće, najkasnije 30 minuta po završetku natjecanja neposredno glavnome sucu. Naknadne, kao i nepravovremene primjedbe neće se razmatrati.

5. Kod nepoštivanja propozicija, svaki sudac prema vlastitom nahođenju može opomenuti (žuti karton -10% od ulova), a u slučaju drastičnog kršenja pravila dužan je bez odgađanja obavijestiti glavnog suca koji je ovlašten i izreći mjeru crveni karton odnosno diskvalifikaciju natjecatelja.

PROPOZICIJE

Propozicije ovog natjecanja određuje isključivo organizator, a za njihovo tumačenje na natjecanju ovlaštena je isključivo komisija sastavljena od predstavnika organizatora i glavnog suca.

PRIBOR I MAMCI

1. Natjecatelji su dužni imati i koristiti adekvatnu prostirku, čuvaricu -“carp sack” (ne metalnu) za čuvanje ribe adekvatnih dimenzija, te podmetač za prihvat ulovljene ribe (lip grip strogo zabranjen!!!) i odgovarajuća kliješta za oslobađanje udice. Bez prostirke, čuvarice, podmetača i kliješta natjecatelju neće biti dozvoljen pristup natjecanju!

2. Zabranjena je kuka (“gaf”) i slična pomagala koja oštećuju ribu.

3. Kontra kuke na udicama su dozvoljene.

4. Obavezna je upotreba sajlice ili sl. najmanje dužine 25cm.

POSTUPAK S ULOVOM

1. Nakon ostvarenog ulova natjecatelj mora maksimalno pažljivo osloboditi ribu na prostirci, te živu je spremiti u čuvaricu, te pozvati suca.

_MG_2151-1
_MG_2160-1

2. Da bi ostvareni ulov bio važeći za bodovanje i plasman, potrebno ga je ostvariti bez ičijeg uplitanja i bilo kakvog oblika pomoći, te ulovljen isključivo za usta (svaka riba neprirodno ulovljena ili zakvačena za tijelo ili peraju, ne boduje se).

3. U razdoblju od poziva suca do obavljenog mjerenja i puštanja ribe, natjecatelj može loviti ne udaljavajući se od čuvarice.

4. Riba se u vodu pušta u prisustvu suca.

5. Nakon upisa ulova i ovjere startne liste natjecatelj može nastaviti ribolov birajući mjesto po želji, a u skladu s propozicijama natjecanja.

6. ZABRANJUJE SE SVAKI DODIR RIBE S TLOM (namjerni ili slučajni), takav prekršaj se sankcionira s žutim kartonom koji umanjuje ukupni ulov-rezultat takmičara za 10%, dok ponovljeni prekršaj donosi crveni karton tj.diskvalifikaciju iz daljnjeg natjecanja.

7. U slučaju težeg oštečenja ribe udicama varalice zbog dubokog uboda-škrge, takmičar je dužan pozvati suca bez pokušavanja vađenja varalice ako to nije moguće sigurno po ribu izvesti, otkopčati varalicu te odrezati klještima udice koje eventualno vire van iz usta te spremiti ribu u čuvaricu. Sudac će obavjestiti glavnog sudca koji će odlučiti da li će se riba pustiti ili ne.

8. Kod uginule ribe umanjujemo za 1000 gr ulov, a kod druge slijedi diskvalifikacija.

_MG_2162-Edit

STARTNA LISTA

1. Svaki natjecatelj nakon obavljene prijave u Topfishingu, Jablanska cesta 82, Zagreb, dobiva startnu listu koju nosi sa sobom na natjecanje, a koja sadrži rubrike za upis ulova. U slučaju gubitka startne liste na natjecanju, dotadašnji ulovi se poništavaju, a od najbližeg suca potrebno je zatražiti novu startnu listu za upis ulova.

2. Nakon mjerenja i vaganja ulova sudac u startnu listu upisuje sljedeće: vrijeme ulova, vrstu, težinu, dužinu ulova i varalicu na koju je ulov ostvaren, što ovjerava svojim potpisom. Iste podatke sudac upisuje i u svoj zapisnik. Suglasnost sa upisanim natjecatelj potvrđuje svojim potpisom na startnoj listi. U slučaju da natjecatelj smatra da rezultati dobiveni mjerenjem ne odgovaraju stvarnom stanju, poziva se glavni sudac čiji je sud mjerodavan i konačan. Glavni sudac, u slučaju kada se pokaže da je ponovno mjerenje bilo neopravdano može prema vlastitom nahođenju ovlastiti suca kod kojeg je mjerenje ponovljeno da su njegova daljnja mjerenja konačna i mjerodavna bez prava prigovora.

3. Nakon završenog natjecanja natjecatelji predaju startne liste komisiji za bodovanje koja se sastoji od glavnog suca i predstavnika organizatora. Navedena komisija izračunava bodove prema zaprimljenim startnim listama i određuje ukupan plasman natjecatelja.

MG_2303

KRETANJE NA STAZI

1. Natjecanje započinje zvučnim signalom suca nakon čega natjecatelji mogu birati pozicije na stazi po želji.

2. Kretanje po stazi dozvoljeno je isključivo pješice, zabranjuje se trčanje, odnosno uz pomoć pomagala kao što su invalidska kolica i slično ako ih natjecatelj koristi i inače u svakodnevnom životu. U tom slučaju dozvoljena je i pomoć jedne osobe, ali samo za kretanje po stazi.

3. Dozvoljen razmak među ribičima je 8 m, a prednost ima ribič koji je prvi došao na određenu poziciju. Ribič koji ima prednost može dozvoliti susjednom da lovi i bliže od 8 m uz uvjet da pritom ne ometa ostale natjecatelje.

4. Ulaženje u vodu i ribolov boraveći u vodi nije dozvoljen. Izuzetak od ovoga je prilikom puštanja ulova, kada je dozvoljeno ući u vodu do dubine koja ne prelazi visinu natjecateljevih koljena.

5. Nije dozvoljeno bacanje varalice u smjeru koji onemogućava ribolov susjednim natjecateljima, te bilo kakvo drugo namjerno ometanje ostalih natjecatelja kao i vršenje radnji koje mogu plašiti ili uznemiriti ribu(bučenje, lupanje, i sl.) Kako ovim propozicijama nije moguće predvidjeti sve moguće nesporazume, apelira se na športsko ponašanje i tolerantan odnos samih ribiča. Za nešportsko ponašanje sudac će opomenuti natjecatelja, a u slučaju drastičnog kršenja pravila obavijestiti će glavnog suca koji je ovlašten dodjeliti žuti karton kao opomenu ili crveni karton kojim će diskvalificirati natjecatelja.

6. Moguće nesporazume rješava najbliži sudac.

_MG_2418-1
_MG_2478-2

BODOVANJE, ODREĐIVANJE PLASMANA I KAZNENE MJERE

1. Boduju se isključivo ulovi štuke, a eventualni ulovi ostalih ribljih vrsta neće se bodovati.

2. Boduje se samo TEŽINA ribe. Ribe ispod 40cm se NE VAŽU već odmah po ulovu puštaju bez spremanja u čuvaricu.

3. Riba koja ugine ili je jače ozlijeđena (procjenu da li je riba jače ozlijeđena donosi glavni sudac koji u tom slučaju ima pravo nepriznavanja ulova) zadržava se u čuvarici do dolaska glavnog suca.

4. Druga opomena za nešportsko ponašanje ili nepoštivanje propozicija donosi diskvalifikaciju natjecatelja.

5. Natjecatelj sa ostvarenim većim zbrojem težine ujedno ima i bolji plasman.

6. Druga uginula riba automatski diskvalificira natjecatelja, a o čemu odluku donosi glavni sudac.

7. Pokušaj prijevare za sobom povlači poništenje plasmana i doživotnu diskvalifikaciju sa svih CUP-ova u organizaciji ribolovnog dućana «Topfishing» i ŠRD-a “PIŠKOR”. 8. U slučaju kod rezultatski izjednačenih natjecatelja, natjecatelj koji je ulovio ribu koja je teža ima bolji plasman. Kod neostvarenog dovoljnog broja ulova za određivanje plasmana za prva tri ili neko od prva tri mjesta plasman će se odrediti gađanjem varalicom po izboru, a pomoću ribičkog štapa i role u metu na suhom, te prema pravilima koja će biti izrečena od strane organizatora na licu mjesta.

Za sve dodatne informacije obratite se na broj 01/5531 477 ili na email:

topfishing.zagreb@gmail.com, Topfishing, Jablanska cesta 82, Zagreb

Bistro!

MG_2455